top of page

| om kontoret |

(f.d. Lokatt Arkitektur)

Esbjörnsson Arkitektur är ett arkitektkontor med besöksadress i Järvsö, Hälsingland. Kontorets specialkompetenser ligger inom träbyggande, hållbart byggande i nybyggnation och renovering/ombyggnation samt byggnadsvård. Vi arbetar även med konceptutveckling, formgivning och praktiskt inriktat arbete.

Esbjörnsson Arkitektur drivs av arkitekt SAR/MSA Anna Esbjörnsson som är utbildad vid KTH och Chalmers med en masterexamen i Design for Sustainable Development. Kontoret startades 2015 och hette 2015-2023 Lokatt Arkitektur.

Ni kan anlita oss för större och mindre uppdrag. Vi gör utredningar, skisser, bygglov och byggritningar och tar hand om myndighetskontakter och ansökningar.

 

  • Instagram Social Icon
bottom of page